28. 2. 2020  20:03 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pastoračné centrum
Autor: Ing. arch. Svetlana Matúšová
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pastoračné centrum
Abstrakt:Pastoračné centrá v súčasnosti slúžia najmä na stretávanie členov farskej rodiny mimo dobu bohoslužieb. Cieľom pastoračných centier je poskytnúť v kontaktnej polohe voči kostolu priestorovú ponuku na duchovnú formáciu, na prehĺbenie viery veriacich, ale aj otvorenosť voči hľadajúcim a neveriacim, priblíženie k Cirkvi. Navrhované pastoračné centrum sa nachádza na Ľudovom námestí v Bratislave. Keďže ide o sakrálnu architektúru filozofia návrhu vychádza z úryvku zo Svätého písma. V časti, kde si Ježiš vyberal svojich učeníkov, pomenoval jedného z nich Šimon Peter, čo v preklade znamená skala. Skala, ako symbol pevnosti pravej viery, ktorú predstavuje Peter a ako symbol trvácnosti Cirkvi - domu, postaveného na skale. Skala ako materiál, do ktorého Boh vytesal 10 božích prikázaní, aby pretrvali naveky. Veľký význam pri návrhu má svetlo. Práve svetlo má totižto hlavný vplyv na návštevníkov sakrálnych stavieb. Svetlo je protagonistom nášho chápania a vnímania priestoru. Svetlo je prostriedkom, prostredníctvom ktorého sme schopní zažiť to čo voláme svätý, postavu Ježiša obklopenú žiarivým bielym svetlom.
Kľúčové slová:pastoračné centrum, kostol, svetlo


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene