Jan 21, 2020   1:07 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ambassador residence villa
Written by (author): Ing. arch. Peter Hrebík
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca, Bratislava
Summary:Tému Rezidenčná vila veľvyslanca som si vybral hlavne pre atraktivitu zadania a polohy parcely, na ktorej sa mala táto stavba navrhnúť. Zadanie podmienilo kreatívny prístup k návrhu, ktorý by svojím riešením dokázal čo najlepšie využť, ale aj dopĺňiť výnimočné prostredie hradného kopca v Bratislave. Riešená lokalita sa nachádza v Bratislave v mestskej časti Staré mesto. V blízkom okolí sa už nachádzajú objekty podobného typologického druhu. Prvotným zámerom bolo navrhnúť budovu, ktorá by zároveň niesla charakter obytnej, ale aj reprezentačnej budovy. Svojím hmotovým riešením čo najlepšie zapojiť okolité prostredie. Na jednej strane nenarúšať kontinuitu hmotovej zástavby, na druhej vytvoriť originálny objekt, ktorý by svojím hmotovým ale aj dispozičným riešením vytváral a ponúkal vysoké funkčné a estetické kvality na reprezentačnej úrovni. Budova stojí v ťažisku svojej parcely s hlavnou orientáciou na juhozápad. Vysoký múr, ktorý tvorí hranicu pozemku spolu s dizajnom hmoty objeku uzatvárajú budovu vytvárajúc fyzickú a hlukovú bariéru voči ulici, otvárajúc sa výhľadu na mesto, Dunaj a Rakúsko. Podlažie na úrovni ulici je celé otvorené. Vytvára akésy súkromné plató, galériu, terasu, výta návštevníkov, umožňuje priamy kontakt s budovou. Odtiaľto sa dá pohodlne dostať do ktorejkoľvek časti budovy. Budova má dve hlavné funkcie - obytnú a reprezentačnú, priestorovo rozdelené do dvoch hladín a hmôt, oddelené vo vertikálnom smere vytvárajúc rozdielne zážitky a kvality charakteristické pre danú funkciu. Dizajn budovy má minimalistický a funkcionalistický charakter bez žiadnych výrazných akcentov na fasáde.
Key words:vila, veľvyslanec, rezidencia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited