Jan 25, 2020   6:50 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residence for ambassador
Written by (author): Ing. arch. Matej Kollár
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia veľvyslanca, Bratislava
Summary:Cieľom návrhu bolo vytvoriť rezidenciu veľvyslanca slúžiacu na vlastné bývanie veľvyslancovej rodiny, ako aj na reprezentačné účely súvisiace s výkonom funkcie veľvyslanca. Riešený pozemok sa nachádza v starom meste, na rozhraní s Karlovou vsou a nábrežim Dunaja. Táto poloha poskytuje výhodu pokojného prostredia, rovnako ako aj výhodu blízkosti centra mesta v spojení s jedinečnými výhľadmi. Okolitá zástavba, vrátane navrhovanej, pozostáva z rodinných domov, tým sa objekt rezidenčnej vily stáva vo svojom okolí ojedinelým prvkom. Prístup na pozemok je pomerne náročný, možný zo severnej strany, z novovybudovanej časti ulice Kráľovské údolie, odkiaľ je možné aj jediné dopravné napojenie cez Žižkovu ulicu. Hlavnú dopravnú tepnu v širšom území tvorí Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu. Pre samotné architektonické riešenie domu sú podstatné dva hlavné faktory. Jednak ide o nezvyčajnú funkciu rezidencie veľvyslanca, ktorá si vyžaduje zvláštne podmienky pre svoju prevádzku vychádzajúce z nárokov na súkromie a bezpečnosť. Druhým dôležitým faktorom je výrazná svahovitosť terénu. Ich zlúčením dostávame uzavretý hranol zaseknutý do svahu. Z vonkajšej strany je plný, nepriehľadný, chrániaci svojich obyvateľov pred nežiadúcumi vizuálnymi kontaktmi s ulicou a susedmi. Zároveň sa ale otvára na južnú stranu, aby tak dal vyniknúť panoramatickým výhľadom. Aby sa v rezidencii oddelila funkcia bývania a reprezentačná funkcia, dom je vo vertikálnom smere preťatý dvomi átriami, jedným pre obytnú a druhým pre oficiálnu časť. Okolo nich sú potom usporiadané všetky priestory pre každú z funkcií.
Key words:rezidencia, veľvyslanec, vila

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited