Jan 24, 2020   3:11 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:harbor with gallery, Bratislava- Zimný prístav
Written by (author): Ing. arch. Jana Slobodníková
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prístav s galériou, Bratislava - Zimný prístav
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce, Prístav s galériou, bolo navrhnúť osobný prístav s galériou, ktorý je situovaný v Zimnom prístave v Bratislave, v náväznosti na Prístavný most, a taktiež promenádou na centrum Bratislavy. Návrh by mal upútať , mal by byť zaujímavý svojou náplňou i výzorom, aby pritiahol čo najviac turistov, okoloidúcich , a zaujal návštevníkov nielen svojou náplňou ale aj príjemným prostredím. Návrh osobného prístavu a galérie je umiestnený na konci promenády smerujúcej smerom z centra Bratislavy, cez novosituovanú Euroveu, popri toku rieky Dunaj. Týmto navrhnutým objektom je ukončená promenáda, a obsahom je prispôsobená ukončeniu promenády. Je tu navrhnutá cyklotrasa, ktorá sa napája z Prístavného mosta, tak ako je aj možnosť napojenia peších z prístavného mosta, priamo na promenádu, čím som sa snažila o čo najväčšie sprístupnenie tejto časti Bratislavy , a to aj s prístavného mosta, nielen pre cyklistov ale aj pre peších. Celý môj architektonický návrh obsahuje kompletnú technickú dokumentáciu (situáciu, pôdorysy, rezy, pohľady), grafický výstup (vizualizácie, rezopohľady, prevádzkové schémy a pod.) a sprievodnú technickú správu. Rozsahom spracovania sa splnili podmienky pre diplomovú prácu.
Key words:galéria, osobný prístav, promenáda, kontajner

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited