Jan 24, 2020   6:48 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Performance center
Written by (author): Ing. arch. Andrej Olah
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Performance centrum
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo oživenie v súčasnosti industriálneho priestoru Zimného prístavu v Bratislave, v tesnej väzbe na rozširujúce sa centrum mesta. Zvolená náplň objektu Performance centra - divadelné, hudobné, tanečné a galerijné priestory ponúkajú priestor pre alternatívne zoskupenia a mladých umelcov, ktorí majú možnosť prezentovať tu svoju tvorbu. Objekt a jeho okolie tematicky nadväzuje na priestory zanikajúceho Parku Kultúry a Oddychu, podporujú oddychový charakter lokality a pomáhajú miestu vdýchnuť nový život. Stavba vytvára dominantu a moderný orientačný bod danej lokality, ponúka reprezentatívne výhľady na mesto a jeho panorámu, štrukturálna rastrová fasáda pomáha zjemniť povrch budovy a zároveň vytvára rôzny charakter priehľadov a vnútorných priestorov.
Key words:Zimný prístav, galéria, experimentálne divadlo

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited