Jan 26, 2020   2:56 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:municipaly library Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Štefan Polakovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestská knižnica Bratislava
Summary:Zóna Pribinova je jednou z najvýraznejšie sa meniacich častí mesta Bratislava. Riešené územie vytýčené Dostojevského radom, Krupkovou a Pribinovou Ulicou, je jedným z mnohých neartikulovaných pozemkov v priamom kontakte s centrom mesta. Takýto exponovaný priestor však potrebuje urbanistické dopovedanie štruktúry a oživenie v podobe vhodného programu. Mestská knižnica Bratislava (MKB) sa zároveň môže stať doplnením pomyselnej kultúrnej línie kopírujúcej tok Dunaja. Táto línia tiahnúca sa od PKO popri SNG, SNM a SND, môže s potencionálnym vyvrcholením v podobe významnej kultúrnej funkcie v území zimného prístavu, vytvoriť silnú kultúrnu os. Mestská knižnica sa potom zároveň stane vhodným funkčným protipólom ku silnej komerčnej náplni susediaceho obchodného komplexu Eurovea. Pretože mestská knižnica súčasnosti sa s postupným vývojom technológií transformuje z miesta určeného výhradne na štúdium, do podoby "obchodného domu", ponúkajúceho nielen prístup k informáciám, ale aj možnosť trávenia voľného času. Knižnica sa tak stáva vitálnou verejnou budovou, ktorá vytvára interakcie medzi návštevníkom a knižnicou a knižnicou a mestom.
Key words:mestská knižnica, verejná budova, kultúrna os

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited