Jan 24, 2020   5:48 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ecumenical centre
Written by (author): Ing. arch. Andrea Bognárová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Matej Siebert, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekumenické centrum, Bratislava Petržalka
Summary:Cieľom zadania diplomovej práce je vyriešiť ekumenické centrum s kostolom a spoločenským centrom rímskokatolíckej farnosti, slúžiace aj kresťanom rôznych denominácií. Riešené územie sa nachádza v mestskom bloku vymedzenom ulicami Černyševského, Farského, Bosákovou ul. a Jantárovou cestou vedúcou ponad územie smerom do mestskej časti Staré mesto. Budova je umiestnená na Černyševského ulici v Bratislave, časť Petržalka. Filozofia návrhu vychádza zo základnej myšlienky ekumenizmu, ktorou je zjednotenie všetkých kresťanských cirkví. Objekt je navrhnutý tak, aby umožňoval zabezpečiť variabilné dispozičné riešenie. Pri koncipovaní návrhu zohráva významnú úlohu aj uplatnenie kresťanskej symboliky.
Key words:ekumenizmus, centrum, kostol

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited