Jan 28, 2020   10:57 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administrative centre - Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Peter Gažo
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Dipl.Ing.arch. Boris Schultz
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívne centrum – Petržalka
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť optimálne urbanistické a architektonického riešenie lokality v mieste kríženia Panónskej a Einsteinovej ulice. Návrh do územia prináša novú kvalitu pretvorením zostatkových plôch využívaných ako povrchové parkoviská na súbor šiestich administratívnych budov a dvoch podzemných parkovacích domov. Navrhované riešenie sprehľadňuje vzťahy a zjednodušuje pohyb peších vytvorením vnútornej ulice ktorá zjednocuje pohyb chodcov medzi obchodným domom Auparkom, výstaviskom Incheba a navrhovaným administratívnym centrom.
Key words:administratíva, administratívne centrum, Petržalka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited