Jan 28, 2020   11:31 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Riverside Horizontal Hybrid - Winter Harbour, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Katarína Chalániová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábrežný horizontálny hybrid, Zimný prístav, Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvorenie nových alternatívnych mestotvorných prvkov približujúcich človeka k vode a vytvorenie nových možností v rámci mesta. Kryštalickým miestom vzniku nových platforiem sa stáva zimný prístav. Hybridné prvky reagujú na existujúce verejnosti neprístuplné platá alebo zariadenia zamerané na konkrétnu skupinu ľudí. Svojou morfológiou vytvárajú pobytovú krajinu s vloženými funkciami ako kúpanie, wellness, multifunkčné plató, či snack bar. Koncept je založený na variabilite a mobilnosti jednotlivých kryštálov, čím môžu reagovať na stále meniace sa požiadavky mesta.
Key words:nábrežie, hybrid, plávajúca architektúra, zimný prístav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited