Jan 26, 2020   4:06 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Music Centre in Zimný prístav (Winter Harbour) in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Peter Kuklica
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Radoslav Buzinkay
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Music center (hudobné centrum), Zimný pristav, Bratislava
Summary:Cieľom návrhu bolo navrhnúť objekt kultúrneho vyžitia v priestore zimného prístavu. Centrum má slúžiť pre všetky vrstvy obyvateľstva a vekové kategórie a vytvoriť alternatívu strávenia voľného času kozmopolitného obyvateľstva naproti obchodnźm domom. Objekt reflektuje moderné princípy v spoločnosti ktorá potrebuje predovštekým rôznorodé funkcie pre možnosť výberu. Objekt sa nachádza ako vyústenie nami navrhovanej promenády od eurovei a vytvára predpolie novourbanizovaného priestoru. Budova spája kultúru a obchod a vytvára multifunkčné celky rôzneho zamerania. Tieto tématické celky sú logicky a funkčne usporiadané v kubusovitých útvaroch. Funkčná náplň spája pop kultúru masovosti a umenie. Týmto spôsobom chcem vytvoriť kultúrny obchodný dom. Primeraný však svojmu prostrediu. Kubusy rôznych velkostí sú poskladané na seba a prepojené eskalátorov dopravou evokujúcu obchodný dom. Prepojenie kociek je riešené aby zaujali a vtiahli. Odľahčený parter sprostredkúva prepojenie s vodou a s okolím ako takým. Tieto útvary sú tak ako je to moderné (pop -- popúlarne), zabalené do obalu ktorý tvorí len schránku alebo designový obal.
Key words:pop centre, popular, design, lalala

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited