25. 2. 2020  7:15 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
Autor: Ing. arch. Matej Kollár
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Dipl.-Ing. Peter Gero
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
Abstrakt:Cieľom návrhu bolo vytvoriť mestský dom s viacerými funkciami v polohe, ktorá je významná z hľadiska mestskej zástavby. Obejkt sa nachádza na nároží ulíc Košickej a Prístavnej. Táto poloha je bodom, ktorý prepája existujúcu mestskú štruktúru prejavujúcu sa v historickej priemyselnej výstavbe s územím terajšieho Zimného prístavu. Toto územie poskytuje možnosti na budúci rozvoj urbanistickej štruktúry, ktorá má potenciál tvoriť spolu s existujúcim nábrežím pri Eurovei akési nové centrum života v meste. Pre tieto aspekty je poloha spomínaného nárožia významná ako bod stretu dvoch myšlienok -- bod stretu starého s novým. To predurčuje navrhovaný mestský dom niesť v sebe silnú funkciu využívanú mnohými obyvateľmi. Zároveň je potebné vytvoriť domom výrazný signálny bod pre orientáciu. Pre samotné architektonické riešenie sú rozhodujúce práve faktory signálneho bodu a faktor prepojenia ako dve nosné myšlienky návrhu. To predurčuje dom na to, aby bol výškovým, ktorý tvorí orientačný bod a zároveň využíva výhľady na všetky strany. Či už smerom na Zimný prístav aDunaj, alebo smerom do historického jadra a v neposlednom rade prámo na hrad, ktorý leží v pomyselnom predĺžení osi Prístavnej ulice. Hmota budovy vychádza z vypracovanej urbanistickej štúdie, kde takmer trojuholníkový tvar stavebnej parcely udáva základné proporcie domu v pôdoryse. Tie sa rozvíjajú ďalej po vertikále zdvihnutím troch cípov do rôznych výškových úrovní , čo umožňuje optimálne využitie výhľadov, slnečného svetla a rozloženie funkcii v budove.
Kľúčové slová:polyfunkcia, zimny pristav, hybrid

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene