Jan 29, 2020   0:45 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fashion Showroom in Zimný prístav (Winter Harbour) in Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Patrik Kuva
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj Palovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:FASHION SHOWROOM ("MÓDNY" SHOWROOM) ZIMNY PRISTAV, BRATISLAVA
Summary:KUVA, Patrik: Módny Showroom v Zimnom prístave , v Bratislave. /Diplomo vá práca/ Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry: Ústav architektúry občianskych budov. Vedúci: doc. Ing. Arch. Márius Žiťnanský Diplomová práca mala za cieľ nadviazať na preddiplomový návrh fázovitého urbanizmu, ktorý sa snaží zachovať genius loci a vytvoriť možnosti na postupný rozvoj lokality Zimného prístavu. V tejto fázovitosti by postupne vznikali významné body -- atraktory v strategických uzloch územia. Jedným z týchto bodov by bol riešený objekt diplomovej práce -- Módny showroom. Tento atraktor by mal nájsť svoje opodstatnenie vo svojom umiestnení z hladiska dalšieho rozvoja Bratislavy a takisto z funkčnej náplne budovy. Showroom poskytuje prezentačné priestory pre existujúce módne značky, rôzne doplnkové kultúrne funkcie pre širšý záber ľudí, ale predovšetkým pre tvorbu, vyúčbu a prezentáciu mladých dizajnérov. Navyše, cesta touto budovou poskytuje niekoľko zaujímavých pohľadov na dôležité body mesta. Budova tak taží zo svojej pozície a snaží sa priniesť oživenie tejto industriálnej lokality.
Key words:diplomová práca, módny showroom, Zimný prístav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited