Jan 20, 2020   10:28 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Free time centre, Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Alžbeta Laurincová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ivan Príkopský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum voľného času, Petržalka, Tematínska ulica
Summary:Témou mojej diplomovej práce je Centrum voľného času na Tematínskej ulici v Petržalke. Lokalita sa nachádza v náväznosti na prírodné prostredie Chorvátskeho ramena a jazera Draždiak, ktoré patria medzi obľúbené pobytové priestory obyvateľov Petržalky. Pri mojom návrhu som vychádzala z informácií a prognóz o náraste počtu obyvateľov územia v dôsledku novej plánovanej výstavby (Južné mesto, Slnečnice...). Ďalším smerodajným údajom bol môj prieskum záujmových útvarov, ktoré sa už v Petržalke nachádzajú a štatistický záujem obyvateľov o jednotlivé aktivity. Objekt je navrhnutý podľa týchto dostupných údajov avšak poskytuje možnosť variability alebo prípadného rozširovania areálu podľa potrieb obyvateľov. Súčasťou návrhu je aj aktívne využívanie a napojenie na existujúce prvky danej lokality ako napríklad Draždiak, Chorvátske rameno a cyklotrasa medzinárodného významu. Centrum voľného času poskytuje široký vyber voľnočasových aktivít (umenie, vzdelávanie, šport) či vo forme krúžkov, kurzov, letných táborov alebo konferencií a výstav pre rôzne vekové kategórie v priestoroch centra alebo v priľahlom areály.
Key words:Tematínska, Voľný čas, Petržalka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited