21. 9. 2019  12:54 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Plameňová syntéza amorfných a sklokryštalických binárnych a ternárnych aluminátov vzácnych zemín
Autor: Ing. Alena Domanická, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Plameňová syntéza amorfných a sklokryštalických binárnych a ternárnych aluminátov vzácnych zemín
Abstrakt:Sklá v systéme Al2O3-Y2O3-SiO2 (AYS) s 5, 10, 15 and 20 mol.% SiO2 sa pripravili plameňovou syntézou z prekurzorových práškov vyrobených zrážacou a Pechiniho metódou. Zloženie základných nedopovaných skiel je odvodené od eutektického zloženia v systéme Al2O3-Y2O3 s najnižšou teplotou tavenia a tendenciou ku kryštalizácii. Sklotvorný oxid SiO2 sa preto pridal na zlepšenie skotvornosti, kým pomer Al2O3/Y2O3 zostal nezmenený. Na zmapovanie oblasti sklotvornosti sa tiež pripravil ytrito hlinitý granát (YAG) s prídavkom SiO2 a ytrito hlinitý perovskit (YAP) s prídavkom SiO2. Finálne sklá mali tvar transparentných mikroguličiek s priemerom od niekoľkých jednotiek po niekoľko desiatok mikrometrov. Na charakterizáciu sa použil optický mikroskop, SEM, RTG prášková difrakcia, DTA, UV-VIS-NIR a fluorescenčná spektroskopia. Transparentné mikroguličky boli prevažne amorfné so stopami kryštalických fáz, podľa RTG práškovej difrakcie. Amorfné systémy sa následne dopovali s 1 -- 5 mol. % Er2O3 a Nd2O3 bez výrazného zvýšenia ich kryštalinity. Sklotvornosť skiel, vyjadrená rozdielom medzi teplotou skelného prechodu, Tg, a začiatkom kryštalizácie, Tx, sa zlepšovala s rastúcim obsahom SiO2. UV-VIS-NIR/fluorescenčné spektrá vykazovali typické absorpčné/emisné/excitačné pásy vďaka opticky aktívnym Nd3+ a Er3+ iónom v skle.
Kľúčové slová:hlinito-kremičité sklá, plameňová syntéza, prvky vzácnych zemín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene