21. 9. 2019  12:54 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dvojstupňové spekanie v systéme Al2O3-Y3Al5O12
Autor: Ing. Eva Randiaková
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent:Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dvojstupňové spekanie v systéme Al2O3-Y3Al5O12
Abstrakt:Dvojstupňové spekanie je jedným z alternatívnych spôsobov spekania, ktorým možno potlačiť rast zŕn v poslednom štádiu spekania. Predložená práca je zameraná na optimalizáciu parametrov dvojstupňového spekania v systéme Al2O3 -- YAG. V práci boli pripravené prášky YAG, kompozitov Al2O3 -- 5 obj.% YAG a Al2O3 s 500 ppm Y2O3. Prášky YAG boli pripravené dvomi rozličnými spôsobmi a to zmiešaním oxidov a Pechiniho sól-gél metódou. Kompozitné prášky boli pripravené obdobným spôsobom. Ako referenčný materiál sa použil čistý neupravený Al2O3 prášok. V prvom kroku spekania sa vzorky zahrejú konštantnou rýchlosťou na teplotu T1 s cieľom získať vysokú počiatočnú objemovú hmotnosť. Počas druhého kroku spekania sú vzorky udržiavané pri nižšej teplote T2 s izotermickou výdržou počas ktorej prebieha už len zhutnenie bez významného rastu zŕn. Uskutočnené experimenty boli zamerané na stanovenie optimálnych teplôt T1 a T2. Na základe nameraných hodnôt boli ako optimálne teploty T1 určené 1370°C pre čistý Al2O3, 1450°C pre Al2O3 s 500 ppm Y2O3 a Al2O3 -- 5 obj.% YAG pripravený Pechiniho metódou. Pre Al2O3 -- 5 obj.% YAG pripravený zmiešaním oxidov bola teplota najvyššia, a to 1475°C. Kým vzorkám čistého Al2O3 na získanie objemovej hmotnosti viac ako 99% za menej ako 24 h v druhom kroku spekania postačovala teplota 1150°C, vzorky Al2O3 s 500 ppm Y2O3 a Al2O3 -- 5 obj.% YAG pripravenými oboma metódami bolo potrebné spekať až pri teplote 1300°C. Priemerná finálna veľkosť zŕn sa pohybovala okolo 500 nm. Optimálne teploty dvojstupňového spekania pre ytrito-hlinitý granát sa nepodarilo stanoviť kvôli príliš nízkym hustotám dosiahnutým v prvom kroku spekania. Nízke objemové hmotnosti po prvom stupni boli dôsledkom prítomnosti veľkých pórov prítomných kvôli nedostatočnému vyvákuovaniu vzoriek pri tvarovaní izostatickým lisovaním.
Kľúčové slová:Dvojstupňové spekanie, keramické kompozity, oxid hlinitý-YAG, Pechiniho metóda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene