21. 9. 2019  13:00 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Syntéza sférických mikročastíc pre priestorovo usporiadané optické štruktúry
Autor: Ing. Peter Veteška, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent:Ing. Anna Prnová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Syntéza sférických mikročastíc pre priestorovo usporiadané optické štruktúry
Abstrakt:Priestorovo usporiadané optické štruktúry sú sľubnou oblasťou špeciálnych anorganických nekovových materiálov, najmä pre ich schopnosť viesť vo svojej štruktúre fotóny rovnakým spôsobom, ako sú v polovodičoch vedené elektróny. Častou surovinou pre ich syntézu sú aj sústavy obsahujúce oxid hlinitý spolu s ďalšími zložkami, ktorými sú napríklad oxidy prvkov vzácnych zemín, ktoré majú vyhovujúce usporiadanie elektrónového obalu. V predkladanej práci sa venujeme štúdiu pseudobinárnej sústavy Al2O3-Yb2O3. Skúmané oxidové materiály sa pripravili z anorganických práškových prekurzorov prostredníctvom plameňovej syntézy v metánovo-kyslíkovom plameni. Študoval sa vplyv troch rôznych spôsobov prípravy prekurzorového prášku na charakter a vlastnosti výsledných mikroguľôčok, so zameraním na využitie v oblasti syntézy materiálov pre optoelektrické aplikácie a syntézu inverzných opálových štruktúr. Výsledky analýz prekurzorov pripravených tromi rôznymi metódami -- zo zmesi práškov homogenizovaných v suspenzii, zrážaných z roztoku solí a pomocou metódy sól-gél ukázali, že spôsob prípravy prekurzora má vplyv na vlastnosti pripravených častíc, pričom ako najvhodnejšia metóda na prípravu týchto prekurzorov pre požadovanú oblasť aplikácie sa ukázala syntéza prášku metódou sól gél. Analyzoval sa tiež vplyv zloženia a dopantu (1 mol. % Er2O3) na výsledné vlastnosti mikroguľôčok, kde sa ako vhodnejší javí prekurzor s obsahom Al2O3 79,4% mol. , kde pri danej teplote kalcinácie vznikal zrážaním a sól-gél metódou amorfný prekurzor. Rovnako výsledné guľôčky pripravené z týchto prekurzorov boli röntgenograficky amorfné. Predovšetkým pri eutektických zloženiach sa potvrdil inhibujúci vplyv erbia na kryštalizáciu mikroguľôčok, ktorý je inak prakticky nezávislý od spôsobu ich prípravy.
Kľúčové slová:yterbito-hlinitý granát, sól-gél, mikroguľôčky, plameňová syntéza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene