21. 9. 2019  12:56 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv spôsobu konsolidácie na spekanie a mikroštruktúru submikronovej korundovej keramiky
Autor: Ing. Eva Randiaková
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv spôsobu konsolidácie na spekanie a mikroštruktúru submikronovej korundovej keramiky
Abstrakt:Práca bola zameraná na porovnanie tlakovej filtrácie a odlievania na sadrovú platňu s cieľom určiť vhodnejšiu z metód na prípravu hutnej jemnozrnnej korundovej keramiky s ultra jemnou mikroštruktúrou. Experimenty boli zamerané na určenie vplyvu použitých metód na objemové hmotnosti surových a spekaných kompaktov a na ich finálnu mikroštruktúru. Skúmaný bol aj vplyv koncentrácie použitých suspenzií. Na konsolidáciu pomocou oboch metód boli použité rôzne koncentrované elektrostaticky stabilizované suspenzie pripravené z vysoko čistého prášku Al2O3 s veľkosťou častíc pohybujúcou sa v submikrónovej oblasti. Spekanie sa uskutočňovalo v teplotnom rozmedzí 1250 -- 1325 °C. Objemové hmotnosti surových kompaktov pripravené oboma metódami boli porovnateľné. Kompakty pripravené tlakovou filtráciou spekali na maximálne zhutnenie pri teplote 1300 °C s priemernou veľkosťou zŕn 500 nm, zatiaľ čo kompakty pripravené odlievaním na sadrovú platňu potrebovali na dosiahnutie maximálneho zhutnenia 1325 °C (priemerná veľkosť zŕn sa pohybovala okolo 800 nm). Pomalšie zhutňovanie kompaktov pripravených odlievaním možno vysvetliť kontamináciou iónmi vápnika, ktoré prenikli do keramiky počas konsolidácie na sadrovej platni. Vplyv koncentrácie suspenzie na testované parametre surových a spekaných kompaktov bol bezvýznamný. Tlakovú filtráciu možno považovať za vhodnejšiu metódu prípravy vysoko hutnej jemnozrnnej Al2O3 keramiky so submikrónovou mikroštruktúrou.
Kľúčové slová:odlievanie na sadrovú platňu, korundová keramika, tlaková filtrácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene