21. 9. 2019  13:34 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Príprava TiO2 emisných vrstiev na korundovej elektrokeramike metódou sól-gél
Autor: Ing. Peter Veteška, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príprava TiO2 emisných vrstiev na korundovej elektrokeramike metódou sól-gél
Abstrakt:V práci autor skúma možnosti zlepšenia vlastností elektród na generáciu neizotermickej plazmy na elektródach z Al2O3 nanesením tenkej vrstvy TiO2 na podkladový Al2O3 pomocou metódy sól gél. Zhŕňa vybrané poznatky z problematiky vytvárania TiO2 vrstiev prostredníctvom sól gél postupov. Práca je zameraná na optimalizáciu počtu a štruktúry vrstiev nanesených technológiou spin coating a na vhodný režim ich tepelného spracovania. Výsledná štruktúra povrchu sa skúmala pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu. Zistil sa pozitívny vplyv väčšieho počtu vrstiev TiO2 na kvalitu výsledného povrchu a jeho elektroemisné vlastnosti. Poukázalo sa na negatívny vplyv nevhodného teplotného režimu spracovania na výslednú kvalitu hotovej vrstvy. Pri TiO2 vrstve sa pozorovala odlišná mobilita filamentov plazmy ako pri klasickej elektróde z Al2O3 bez prídavných vrstiev.
Kľúčové slová:TiO2, elektroemisivita, sol-gel, spin coating


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene