21. 9. 2019  13:50 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Identifikačné číslo: 4402
Univerzitný e-mail: galusek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štúdium systémov åkermanit a Sr-åkermanit dopovaných cérom a mangánom
Autor: Ing. Peter Veteška, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Study of the systems åkermanite and Sr-åkermanite doped with cerium and manganese
Abstrakt:The thesis investigates photoluminescence of silicate phosphors doped with cerium and manganese, specifically Ca2MgSi2O7 and Sr2MgSi2O7. The goal is to discuss the prospects of manganese/cerium co-doped åkermanite systems as suitable inorganic phosphor for photoluminescence applications. The work investigates feasibility of several approaches to synthesis of åkermanite and Sr-åkermanite, e.g. glass melting with subsequent controlled crystallization, sol-gel technique (modified Pechini process) and pray pyrolysis. The powders prepared by these methods are compared from the perspective of their phase composition and photoluminescence properties. Furthermore, optimization of manganese doping concentration was performed to obtain information about behaviour of Mn/åkermanite system which (to our best knowledge) was not investigated by any previous work. Additionally, influence of several types of thermal treatment regime on properties of prepared powders was investigated. The increased temperature during thermal treatment seems to be enhancing the photoluminescence properties in the studied system. The sol-gel method seems to be the optimal synthesis method for this system, as the samples prepared by this method yield higher intensities of photoluminescence. This includes study of oxidation state of Ce3+ sensitizer during the annealing process and its potential oxidation changes during thermal treatment.
Kľúčové slová:photoluminescence, Pechini, spray pyrolysis, åkermanite, sol-gel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene