Aug 22, 2019   7:37 a.m. Tichomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Červeňanský
Identification number: 44034
University e-mail: ivan.cervenansky [at] stuba.sk
 
2831V00  Chemical Engineering D-CHEI
FCFT D-CHEI den [year 4]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
4th year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of the Bioreactor - Membrane Separation System for Food Flavorings Production
Written by (author): Ing. Ivan Červeňanský
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému bioreaktor - membránová separácia pre výrobu potravinárskych aróm
Summary:Táto práca je zameraná na návrh zariadení na produkciu 2-fenyletanolu, ktorý vzniká z L-fenylalanínu biotransformáciou kvasinkami Saccharomyces cerevisiae. Vznikajúci produkt je silným inhibítorom rastu kvasiniek, preto samotná biotransformácia môže prebiehať v miešanom prítokovom reaktore iba po dosiahnutie určitej koncentrácie. Po dosiahnutí tejto koncentrácie sa 2-fenyletanol pomocou membránových procesov separuje od fermentačného média v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa z fermentačného média odstráni biomasa pomocou mikrofiltračnej membrány. Odstránením biomasy sa prejde k extrakcii 2-fenyletanolu v membránovom module pomocou rozpúšťadla, ktoré je počas extrakcie regenerované destiláciou. Zakoncentrovaný 2-fenyletanol je zhromažďovaný vo zvyšku destilácie pre ďalšie spracovanie.
Key words:mikrofiltrácia, extrakcia v membránovom module, 2-fenyletanol, Saccharomyces cerevisiae

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited