14. 12. 2019  18:58 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 44034
Univerzitný e-mail: ivan.cervenansky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
Abstrakt:Prírodne arómy predstavujú látky s vysokou pridanou hodnotou, po ktorých je dopyt hlavne v kozmetike a potravinárstve. Tak je to aj v prípade prírodného 2-fenyletanolu, ružovej arómy, ktorý možno vyprodukovať pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Pri produkcii sa využíva L-fenylalanín, ktorý je mikrobiálnym metabolizmom transformovaný na 2-fenyletanol. Problémom tejto produkcie je však silná inhibícia rastu biomasy vznikajúcim produktom. Pre intenzifikáciu procesu je potrebné kontinuálne odstraňovanie 2-fenyletanolu z fermentačného média. Zapojením systému odstraňovania inhibítora do reakčnej časti vzniká hybridný reaktívne -- separačný systém, v ktorom možno využiť membránovú extrakciu a adsorpciu. V tejto práci sa skúmala možnosť využitia extrakcie 2-fenyletanolu z vodného roztoku kvasiniek (resp. fermentačného média) do druhého vodného roztoku. Pri extrakčných experimentoch voda -- voda transport látky prebiehal cez membránu, pričom sa merala rýchlosť extrakcie, ktorá sa porovnávala s matematickým modelom. S využitím iba membránovej extrakcie sa však vo väčšej miere nezníži množstvo inhibítora v reakčnom systéme, a preto sa vyextrahovaný 2-fenyletanol odstraňuje pomocou adsorpcie. Pri adsorpcii v nepohyblivom lôžku adsorbenta sa merali priebehy prienikových kriviek, ktoré sa porovnávali s rozdielnymi matematickými modelmi adsorpcie v kolóne. Následne vznikol spojený systém extrakcie a adsorpcie, v ktorom sa overovala schopnosť tohto systému odstraňovať 2-fenyletanol z bioreaktora. Posledným krokom v práci bol biotransformačný experiment v hybridnom systéme, v ktorom sa odstraňoval 2-fenyletanol pomocou membránovej extrakcie voda -- voda s následnou adsorpciou v kolóne s nehybnou vrstvou adsorbenta.
Kľúčové slová:2-fenyletanol, adsorpcia, biotransformacia, membránová extrakcia voda - voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene