20. 11. 2019  4:44 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Identifikační číslo: 44034
Univerzitní e-mail: ivan.cervenansky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Autor: Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Oponent 1:Ing. Olga Šolcová, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Miroslav Šoóš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Experimentálne a matematické modelovanie hybridných reaktívne separačných procesov
Abstrakt:Mnohé biotechnologické výroby dosahujú nízke produktivity v dôsledku silnej inhibície biokatalyzátora vyvolanej vznikajúcimi produktami. Zintenzívniť a zefektívniť takéto biotechnológie je možné vytvorením hybridného reaktívne separačného procesu, v ktorom budú inhibičné produkty kontinuálne odstraňované v priebehu bioprodukcie. Biotechnologická produkcia 2-fenyletanolu z L-fenylalanínu pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae slúžila v tejto práci ako modelový systém na skúmanie možností intenzifikácie produkcie s využitím hybridných systémov. Prostredníctvom matematického modelovania boli vzájomne porovnávané produktivity hybridných systémov so vsádzkovým spôsobom produkcie. V rámci matematického modelovania boli vytvorené rôzne konfigurácie hybridných systémov založených na extrakcii prostredníctvom membrán v kombinácii s regeneráciou rozpúšťadla pomocou destilácie. Experimentálne modelovanie sa zameriavalo na vytvorenie hybridného systému využívajúceho selektívnu membránovú separáciu 2-fenyletanolu z fermentačného média s jeho následnou akumuláciou na povrchu adsorbenta. V práci sa testovala separácia 2-fenyletanol pomocou pertrakcie prostredníctvom ukotvenej kvapalnej membrány a extrakcia cez neporéznu polymérnu membránu. Následne sa vykonávali adsorpčné experimenty, v ktorých sa sledovala kinetika adsorpcie 2-fenyletanolu v kolóne s nepohyblivým lôžkom adsorbenta. Získané informácie o pertrakcii a adsorpcii sa využili na vytvorenie hybridného systému produkcie 2-fenyletanolu. Výsledky matematického aj experimentálneho modelovania ukazujú efektívnejšiu a intenzívnejšiu produkciu 2-fenyletanolu v hybridných systémoch v porovnaní s klasickou vsádzkovou technológiou.
Klíčová slova:hybridný systém, biotransformácia, extrakcia, pertrakcia, adsorpcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně