11. 8. 2020  6:09 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Identifikačné číslo: 440
Univerzitný e-mail: magdalena.kvasnicova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra architektúry (SvF)

     
Výučba     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Pamiatkový výskum architektúry. História a aplikácia na Slovensku
Autor:
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Pracovisko:
Fakulta architektúry
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Pamiatkový výskum architektúry. História a aplikácia na Slovensku
Abstrakt:
Práca sleduje problematiku architektonicko-historického výskumu pamiatkového objektu, jeho uplatnenie v ochrane a obnove pamiatok a význam pre architektonickú tvorbu v historickom prostredí. Úvodná kapitola "Pamiatkový výskum -- historický exkurz" opisuje dejiny výskumu zameraného na praktické potreby obnovy historickej architektúry. Druhá kapitola "Pamiatkový výskum -- medzi teóriou a praxou" reflektuje a hodnotí význam a prínos pamiatkových výskumov historickej architektúry pre akademické dejiny umenia, pre praktickú obnovu pamiatok a pre vlastnú architektonickú tvorbu. Tretia kapitola "Pamiatkový výskum a prezentácia architektonických pamiatok" na piatich prípadových štúdiách poukazuje na ambivalentný prístup k využívaniu pamiatkových architektonicko-historických výskumov. Kapitola "Pamiatkový výskum v systéme univerzitného vzdelávania" reflektuje postavenie štúdia dejín architektúry na vysokých školách a otázku odbornej prípravy vykonávateľov pamiatkových architektonicko-historických výskumov. Záverečná kapitola "Architektonické dedičstvo a súčasný architektonický diskurz" zasadzuje tému výskumu a revitalizácie architektonických pamiatok do širších súvislostí architektonickej tvorby a architektonického diskurzu posledných rokov hľadaním odpovede na otázky: Akým spôsobom sa reflektuje minulosť v súčasnom architektonickom diskurze? V čom spočíva potenciál architektonického dedičstva pre kreatívnych architektov? Súčasťou práce je zoznam pamiatkových architektonicko-historických výskumov realizovaných autorkou samostatne resp. v spolupráci ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie obnovy architektonických pamiatok.
Kľúčové slová:
pamiatka, výskum, architektúra, ochrana, obnova

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene