Sep 23, 2020   2:56 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.
Identification number: 4433
University e-mail: daniela.smogrovicova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - docentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT)
Iný priamoriadený pracovnice - Institute of Biotechnology (FCFT)

     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Adamcová
Charakterizácia rôznych typov špeciálnych pív
May 2015Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Adamcová
Príprava a charakterizácia špeciálnych pív
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ingrida Adámková
Produkcia nízkoalkoholických pív geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Bachár
Charakterizácia pív vyrobených geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2010
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Bachár
Starnutie piva v PET fľašiach v závislosti od podmienok skladovania
May 2012Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Barlová
Antioxidačná aktivita a aromatický profil špeciálnych pív
May 2014Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Júlia Barlová
Vplyv kultivačných podmienok na profil piva
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ildikó Bénes
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na vlastností medoviny
August 2015
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ildikó Bénes
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na vlastností medoviny
August 2016
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Ondrej Beňuš
Aplikácia enzýmov v technológiách malého pestovateľského liehovaru
May 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martina Bombová
Production and Characterization of Different Hop Varieties Beers
May 2019
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Bujnovský
Aromatický profil medoviny
May 2014Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Bujnovský
Charakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľov
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Júlia Čaplová
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil senzoricky aktívnych metabolitov alkoholických nápojov
May 2020
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Čaplová
Vplyv rmutovania a fermentačných podmienok na parametre piva
May 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Tereza Drtilová
Štúdium tvorby prchavých látok ovplyvňujúcich aromatický profil vína
May 2021
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Gajdošíková
Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Gajdošíková
Príprava a charakterizácia špeciálnych pív
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislava Goneková
Príprava a aromatický profil medovín
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Habaj
Fermentácia vysoko koncentrovaných substrátov vs. správanie sa kvasiniek
May 2007
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Halásová
Characterisation of Yeast Potentially Useful in Beer Production
May 2018
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Havelková
Vplyv kmeňa kvasiniek na prchavý profil piva
May 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Magdaléna Havelková
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil senzoricky aktívnych metabolitov alkoholických nápojov
July 2016Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Havelková
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil piva
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hildebrandová
Vplyv kultivačných podmienok a kmeňa kvasiniek na profil senzoricky aktívnych metabolitov fermentovaných nápojov
May 2008
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Juraj Hlinický
Príprava a charakterizácia piva
May 2016
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hnojčík
Produkcia nízkoalkoholických a špeciálnych pív
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Hnojčík
Produkcia nízkoalkoholických pív geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Hodoško
Vplyv kvasiniek a zloženia mladiny na antioxidačné vlastnosti pív
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Hodoško
Vplyv medu a kvasiniek na antioxidačnú aktivitu medoviny
May 2014
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Chyba, PhD.
Oxidácia prírodných olefínov
May 2011Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Chyba, PhD.
Oxidatívna degradácia prírodných hydroxyolefínov
May 2009
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Ivančíková
Vplyv PET fľaše a podmienok skladovania na kvalitu piva
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Jančovič
Vlastnosti nízkoalkoholického piva pripraveného geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2009
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Jančovič
Vplyv kmeňa kvasiniek na aromatický profil fermentovaných nápojov
May 2011Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Katarína Jasencová
Aromatický profil nízkoalkoholických a špeciálnych pív
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Jasencová
Produkcia a charakterizácia medoviny
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Joštiaková
Vplyv kmeňa kvasiniek na prchavý profil piva
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Joštiaková
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil nízkoalkoholických a špeciálnych pív
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Juríčková
Optimalizácia odparu pri chmeľovare a jej vplyv na kvalitu mladiny a piva
May 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Juríčková
Vplyv kmeňa kvasiniek na vlastnosti piva
May 2011Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Kadlečík
Characterisation of Yeasts with Potential to Produce Special Beers
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Valentína Kafková
Kvalita piva v PET fľašiach skladovaných v rôznych podmienkach
May 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valentína Kafková
Production of Beer with Reduced Alcohol Content
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Kintler
Special Beer Production and Characterisation
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Kolarčik
Charakterizácia pív z mladín pripravených z rôznych chmeľov
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kolarčik
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na prchavý profil mladých pív
May 2013Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Koprdová
Kinetika tepelnej transformácie chmeľových kyselín
May 2011
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kováč
Production of Beer with Reduced Alcohol Content with Special Yeasts
May 2019
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Kováčová
Necelulózové zložky fytomasy a ich využitie v biotechnológii
May 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Zuzana Kováčová
Charakterizácia pív pripravených z rôznych chmeľov
May 2017
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katerina Krstevska
Selection and Characterisation of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production
May 2018Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Jarmila Kurejová
Vplyv podmienok kultivácie a kvasiniek na profil senzoricky aktívnych metabolitov fermentovaných nápojov
September 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Macková
Vplyv terroir a technologických postupov na senzorické vlastnosti slovenských vín
May 2021
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Diana Majerová
Antioxidačná aktivita špeciálnych pív
May 2014
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Majerová
Príprava a charakterizácia špeciálnych pív
May 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Monika Maňáková
Charakterizácia pív produkovaných rôznymi kmeňmi kvasiniek
May 2012
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Melnikov
Príprava a vlastnosti domovaričských pív
May 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Melnikov
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností medoviny počas fermentačného procesu
May 2014Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Mítová
Selekcia kvasiniek na prípravu nízkoalkoholických pív
May 2017
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Iveta Mítová
Vplyv rmutovania na zloženie mladiny
May 2015
Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Muchová
Vplyv terroir a technologických postupov na senzorické vlastnosti slovenských vín
May 2020
Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Muchová
Vplyv terroir a technologických postupov na senzorické vlastnosti slovenských vín
May 2022Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Nádaský
Vplyv podmienok prípravy a fermentácie mladiny na stabilitu piva
September 2010Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Poturnayová, PhD.
Zloženie a antioxidačná aktivita piva produkovaného geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2008Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Priesolová
Charakterizácia geneticky modifikovaných kmeňov pivovarských kvasiniek
May 2009
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Priesolová
Charakterizácia pív produkovaných rôznymi kmeňmi kvasiniek
May 2011
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Priesolová
Profil fermentovaných nápojov v závislosti od kmeňa kvasiniek a podmienok fermentácie
August 2015
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Sák
Antioxidačná a senzorická charakterizácia fermentovaných alkoholických nápojov
May 2010
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Sák
Overenie využitia novopripravených kvasiniek v pivovarníctve
May 2008
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. György Simon
Charakterizácia aromatického profilu fermentovaných nápojov
May 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. György Simon
Vplyv kvasiniek na profil senzoricky aktívnych metabolitov fermentovaných nápojov
May 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Stanko
Produkcia a charakterizácia medoviny
May 2012
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Sumegová, PhD.
Produkcia nízkoalkoholických a špeciálnych pív geneticky modifikovanými kvasinkami
May 2009
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Štefániková, PhD.
Vplyv kmeňa kvasiniek na profil senzoricky aktívnych metabolitov vo fermentovaných nápojoch
May 2008
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Štefániková, PhD.
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil senzoricky aktívnych metabolitov alkoholických nápojov
September 2014
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Štefániková, PhD.
Vplyv kvasiniek a kultivačných podmienok na profil senzoricky aktívnych metabolitov piva
May 2010
Displaying the final thesis
78.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. et Ing. Milan Terneni
Produkcia nízkoalkoholických pív geneticky modifikovanými kvasinkami
September 2011
Displaying the final thesis
79.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. et Ing. Milan Terneni
Produkcia nízkoalkoholických pív geneticky modifikovanými kvasinkami
August 2012Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. et Ing. Milan Terneni
Vplyv kmeňa kvasiniek na zloženie a antioxidačnú aktivitu piva
May 2007
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Uhorskaiová
Vplyv kvasiniek na profil senzoricky aktívnych látok fermentovaných nápojov
May 2014
Displaying the final thesis
82.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Peter Vaštík
Non-Alcoholic Beer Production
May 2024
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vaštík
Selection and Characterisation of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production
June 2020
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Vaštík
Selection of Yeast for Low-Alcoholic Beer Production
May 2018
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jakub Vindiš
Starnutie piva v závislosti od podmienok skladovania
May 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Vojtko
Prchavý profil pív
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress