12. 8. 2020  5:10 Darina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je odovzdaná
DizP
Autor: Ing. Júlia Adamko Kožíšková
X−ray structural analysis of compounds with expected practical application.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Belovičová, PhD.
EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Danica Čechová, PhD.
EPR spektroskopia biologicky aktívneho komplexu Cu(II) s glutatiónom
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Danica Čechová, PhD.
EPR spektroskopia komplexov Mn(II) s biomimetickými vlastnosťami
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) s bioligandami
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lukáš Gaľa, PhD.
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych molekúl a ich chelátov s prechodnými prvkami
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dávid Hapčo
Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi liečivami na báze derivátov takrínu a akridínu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Horváthová
Interakcia iónov medi s neurotransmitermi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrícia Horváthová
Komplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.
Spectroscopic study of Cu(II) complexes with biologically active ligands.
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Malček, PhD.
Simulácia EPR spektier komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze: analýza príspevkov spinového hamiltoniánu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Patrik Poprac, PhD.
Interaction of redox-active metals with biomolecules
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Šoral, PhD.
Zobrazovacie techniky v magnetickej rezonancii
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná