23. 1. 2020  8:46 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spektroskopické štúdium interakcie iónov prechodných prvkov s liečivami
Autor: Ing. Miriama Šimunková
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent:Ing. Mario Izakovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spektroskopické štúdium interakcie iónov prechodných prvkov s liečivami
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je štúdium neuroprotektívnych látok, takrínu a 7-metoxy-takrínu, používaných pri liečbe Alzheimerovej choroby. Vzhľadom k tomu, že Alzheimerova choroba je sprevádzaná narušeným metabolizmom redoxne aktívnych kovov, ako sú železo, meď a redoxne neaktívny zinok, študovali sme interakciu oboch liečiv s dvojmocným iónom medi. Zamerali sme sa na schopnosť samotných liečiv, resp. ich komplexov s meďou zhášať radikály a tiež schopnosť oboch liečiv chelátovať ión medi. Výsledky radikál zhášajúcich experimentov (DPPH a ABTS testy) ukázali, že samotné liečivá zhášajú modelové radikály iba mierne, prítomnosť medi ich radikál-zhášajúcu schopnosť zvyšuje. EPR spektroskopické štúdium ukázalo, že liečivá sa koordinujú na meď. Chelátovaná meď má značne nižšiu katalytickú účinnosť rozkladať peroxid vodíka za tvorby hydroxylového radikálu (Fentonova reakcia). Existuje dobré východisko, že neuroprotektívne látky, ak chelátujú redoxne aktívne kovy a vykazujú radikál zhášajúcu aktivitu, znižujú komponentu oxidačného stresu, typickú pre neurodegeneratívne ochorenia.
Kľúčové slová:derivát takrínu, takrín, oxidačný stres, radikál-zhášajúca aktivita, ABTS test, DPPH test, EPR spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene