17. 11. 2019  7:52 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interakcia iónov medi s neurotransmitermi
Autor: Ing. Patrícia Horváthová
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interakcia iónov medi s neurotransmitermi
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je EPR spektroskopické štúdium interakcie iónu Cu(II) s jednotlivými látkami kaskády (tyrozín --> L-Dopa --> Dopamín --> Noradrenalín --> Adrenalín). Opodstatnenosť štúdia interakcie iónu Cu(II) s jednotlivými látkami kaskády spočíva v tom, že v prípade viacerých neurologických ochorení, ako sú napríklad Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba dochádza k akumulácii voľných iónov redoxne aktívnych kovov [Cu(II), Fe(II), Mn(II)] v mozgu človeka. Na základe analýzy EPR spektier bol navrhnutý koordinačný mód interakcie jednotlivých látok s iónom Cu(II). Výsledky EPR štúdia tiež ukázali, že koordinovaný tyrozín a L-Dopa na ión Cu(II) nespôsobili zmenu oxidačného stupňa iónu Cu(II). Naopak, koordinácia dopamínu, noradrenalínu a adrenalínu na ión Cu(II) v časovom horizonte jeden týždeň viedla k čiastočnej redukcii iónu Cu(II) na ión Cu(I). Keďže meď v oxidačnom stupni jedna je katalyzátorom tvorby hydroxylového radikálu v zmysle Fentonovej reakcie, jej zvýšená koncentrácia v mozgu pacientov s neurologickými ochoreniami môže mať vážne biologické dôsledky.
Kľúčové slová:meď, EPR spektroskopia, neurotransmitery, neurodegeneratívne choroby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene