18. 11. 2019  20:09 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami
Autor: Ing. Patrícia Horváthová
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komplexné zlúčeniny prechodných prvkov s bioligandami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo pripraviť a charakterizovať tri nové komplexy Mn(II) so sériou nesteroidných protizápalových liečiv, konkrétne kyselinou flufenámovou [Mn(fluf)2(fen)], tolfenámovou [Mn(tolf)2(fen)] a mefenámovou [Mn(mef)2(fen)], v prítomnosti interkalačného činidla fenantrolínu. Kryštálové štruktúry pripravených komplexov sme určili röntgenovou štruktúrnou analýzou. U všetkých troch komplexov sme pozorovali monomérne štruktúry s priamo koordinovanými karboxylovými kyselinami NSAID, ktoré vykázali zaujímavý syn, syn- spôsob koordinácie na centrálny atóm kovu. Molekula fenantrolínu bola v zhode s očakávaniami koordinovaná na ión Mn(II) prostredníctvom oboch dusíkov. Neskôr sme komplexy študovali EPR spektroskopiou v tuhej fáze a v roztoku. EPR spektrá v roztoku boli relatívne dobre rozlíšené, vykazovali hyperjemné štiepenie i zakázané prechody. Následne sme komplexy analyzovali elektrónovou spektroskopiou v tuhej fáze. Vzhľadom k tomu, že všetky tri pripravené komplexy Mn(II) boli takmer bezfarebné, ich elektrónové spektrá neposkytli dostatočne rozlíšené d-d prechody, nebolo možné získané dáta použiť na dodatočnú charakterizáciu komplexov v spojitosti s ich EPR spektrami. Keďže štúdium analogických komplexov s Cu(II) naznačuje, že môžu mať potenciálne protinádorové vlastnosti a tiež, že majú výborné SOD-mimetické vlastnosti, chceme sa v budúcnosti venovať štúdiu biologickej aktivity všetkých troch komplexov s Mn(II) a ich porovnaniu Cu(II) analógmi.
Kľúčové slová:NSAID, mangán, röntgenová štruktúrna analýza, EPR spektroskopia, elektrónová spektroskopia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene