9. 12. 2019  7:59 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zobrazovacie techniky v magnetickej rezonancii
Autor: Ing. Michal Šoral, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zobrazovacie techniky v magnetickej rezonancii
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá zobrazovaním živých sústav pomocou magnetickej rezonancie. Obsahuje náučné texty o princípoch fungovania jadrovej magnetickej rezonancie a tvorbe obrazu z jej signálu. Špeciálna pozornosť sa venuje spinovému a gradientovému echu ako moderným, v praxi používaným zobrazovacím sekvenciám. V práci je na jednoduchých príkladoch ukázaná možnosť určovania výsledného kontrastu obrazu správnym volením parametrov v meracích sekvenciách spinového a gradientového echa (zobrazenie tkanív so špecifickými vlastnosťami). Cieľom textu je zrozumiteľným spôsobom -- pomocou klasického vektorového modelu informovať čitateľa o podstate magnetickej rezonancie kvôli nutnosti pochopenia teórie pred jej aplikáciou. Súčasťou práce sú aj jednoduché experimenty uskutočnené na horizontálnom magnete s magnetickou indukciou 4,7 T so zameraním na in vivo experimenty.
Kľúčové slová:MRI, gradientové echo, váženie obrazov, NMR, spinové echo

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene