19. 2. 2020  1:23 Vlasta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:EPR spektroskopia komplexov Mn(II) s biomimetickými vlastnosťami
Autor: Ing. Danica Čechová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent:Ing. Jozef Švorec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR spektroskopia komplexov Mn(II) s biomimetickými vlastnosťami
Abstrakt:Superoxid dizmutáza obsahujúca mangán (Mn-SOD) je enzým, ktorý katalyzuje dismutáciu superoxidového aniónového radikálu na kyslík a peroxid vodíka. Defekty v štruktúre Mn-SOD súvisia s výskytom rôznych chorobných stavov organizmu, preto vývoj komplexov kovov s potenciálnymi SOD-mimetickými vlastnosťami je veľmi dôležitý. Cieľom tejto diplomovej práce bolo pripraviť sériu komplexov Mn(II) s Mn-SOD biomimetickými vlastnosťami. Mn(II) komplexy s biologicky aktívnymi ligandami 2,2'-bipyridín a 1,10-fenantrolín boli následne študované použitím elektrónovej paramagnetickej rezonančnej (EPR) spektroskopie a ich štruktúry boli vyriešené monokryštálovou RTG-štruktúrnou analýzou. EPR spektrá vysokospinových komplexov Mn(II) (3d5; 6S základný stav), ukázali, že anizotropia Zeemanovej interakcie je veľmi malá, čo vedie k hodnotám g-faktora blízkym k 2. Pozorované hodnoty g-faktora sa dajú vysvetliť tým, že sa jedná o ión v stave S, ktorý má takmer sféricky symetrickú elektrónovú hustotu. V prípade EPR spektier zaznamenaných v polykryštalických práškoch, medzimolekulárne dipólovo-dipólové interakcie spolu s D-rozšírením vedú k značnému rozšíreniu spektrálnych čiar. Rozšírenie čiar sa prejaví tým, že hyperjemná štruktúra sa v spektrách nepozoruje. Tvar EPR spektier závisí dominantne len od členov štiepenia v nulovom poli. EPR dáta boli korelované so štruktúrami získanými s RTG- štruktúrnej analýzy. EPR merania v Q- pásme sú plánované.
Kľúčové slová:mangán, biomimetiká, komplexné zlúčeniny, SOD , EPR, magnetické vlastnosti

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene