16. 12. 2019  8:22 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze
Autor: Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze
Abstrakt:V tomto projekte študujeme magnetické vlastnosti Cu(II) komplexov s halogenbenzoátmi a biologicky dôležitými ligandami nikotínamidu. EPR spektroskopiou sme dokázali, že komplexy Cu(2-Ibz)2(nia)2(H2O)2], [Cu(2-Brbz)2(nia)2(H2O)2], [Cu(3-Brbz)2(nia)2], [Cu(2-Ibz)2(nia)2], [Cu(2-Brbz)2(nia)2] sú monoméry a dva komplexy [Cu2(3-Brbz)4(nia)2] a [Cu2(4-Brbz)4(nia)2] sú diméry. V uvedených komplexoch 2-Ibz(H) je kyselina2-iódbenzoová, 2-BrBz(H) je kyselina 2-brómbenzoová, 3-BrBz(H) je kyselina 3-brómobenzoová, 4-BrBz(H) je kyselina 4-brómbenzoová , nia je nikotínamid. Interpretácia EPR parametrov získaných počítačovou simuláciou je v zhode s dátami získanými z RTG štruktúrnej analýzy.
Kľúčové slová:magnetické vlastnosti, počítačová simulácia, EPR, RTG analýza, komplexy medi

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene