21. 11. 2019  9:02 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) s bioligandami
Autor: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR spektroskopia komplexných zlúčenín Cu(II) s bioligandami
Abstrakt:Cieľom projektu bolo preštudovať EPR spektroskopiou karboxylátomeďnaté zlúčeniny Cu(II) s bioligandami. Študovali sme monomérne zlúčeniny Cu(flu)2(dena)2.(H2O)2, Cu(mef)2(ron)2, Cu(flu)2(ron)2, Cu(mef)2 (dena)2(H2O)2 a dimérnu zlúčeninu Cu2(flu)4(caf).(H2O), kde flu je kyselina flufenamová, mef je kyselina mefanová, dena je N,N-dietylnikotínamid, ron je 3-pyridylkarbinol a caf je kofeín. Na základe parametrov EPR spektier sme podrobne popísali štruktúry okolia Cu(II) v jednotlivých zlúčeninách. Získané výsledky EPR spektroskopie sme korelovali s výsledkami z RTG štruktúrnej analýzy
Kľúčové slová:karboxylátomeďnaté zlúčeniny, EPR, RTG štruktúrna analýza, bioligandy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene