28. 1. 2020  16:40 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Simulácia EPR spektier komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze: analýza príspevkov spinového hamiltoniánu
Autor: Ing. Michal Malček, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia EPR spektier komplexných zlúčenín Cu(II) v tuhej fáze: analýza príspevkov spinového hamiltoniánu
Abstrakt:Prevažnú väčšinu EPR spektier v tuhej fáze predstavujú náhodne orientované paramagnetické častice v tuhej fáze (polykryčtalické vzorky, prášky, sklá, keramiky, zmrazené roztoky). V týchto prípadoch, za účelom získať relevantné fyzikálne výsledky, je nevyhnutné uskutočniť numerickú simuláciu alebo nelineárnu optimalizáciu parametrov spinového hamiltoniánu. Prítomnosť rôznych paramagentických častíc vo vzorke často značne komplikuje situáciu pri interpreácii EPR spektier. Predložený Bc projekt sa zaoberá numerickým riešením týchto problémov. Prezentované sú ilustratívne príklady simulácie EPR spektier komplexných zlúčenín medi(II) v tuhej fáze a získané parametre spinového hamiltoniánu vo vzťahu ku štruktúre získanej z RTG dát sú podrobne diskutované.
Kľúčové slová:spinový hamiltonián, paramagnetizmus, komplexné zlúčeniny medi, simulácia spektier, EPR spektroskopia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene