14. 11. 2019  20:21 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych molekúl a ich chelátov s prechodnými prvkami
Autor: Ing. Lukáš Gaľa, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent 1:Ing. Helena Švajdlenková, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych molekúl a ich chelátov s prechodnými prvkami
Abstrakt:Cieľom dizertačnej práce bolo preštudovať dve skupiny neuroprotektívnych látok, ktoré majú potenciálne využitie pri liečbe (potláčaní symptómov) Alzheimerovej choroby. Okrem toho sme realizovali spektroskopické štúdium s cieľom zistiť štruktúru komplexu medi s histidínom (1:2), ktorá sa používa pri liečbe Menkesovej choroby. Prvú skupina látok tvorili takríny s naviazanými molekulami cukrov, (derivátov glukopyranozylu, D-manopyranozylu, tiež derivátov močoviny a inými molekulami). Na tejto skupine látok boli realizované chelatačné štúdia v prítomnosti medi. Taktiež sme overili schopnosť látok redukovať prechodné kovy a vychytávať voľné radikály EPR technikou spinových lapačov. Chelatačné štúdia tejto skupiny látok boli realizované UV-VIS spektroskopiou a metódou Job's plot, ktorá je založená na spektroskopickom sledovaní zmien koncentračných pomerov kov/ligand. Výsledky štúdia ukázali, že ligandy chelatujú meď a čiastočne redukujú dvojmocnú meď. Výsledky EPR spektroskopie spinových lapačov ukázali, že všetky študované liečivá znižovali tvorbu radikálov v modelovom Fentonovom systéme. V druhej časti dizertačnej práce sme sa zaoberali štúdiom bifunkčných derivátov takrínu. Pozornosť bola venovaná cholínesterázovej a butylcholínesterázovej aktivite študovaných látok. Výsledky ukázali, že všetky študované látky majú dobrú inhibičnú aktivitu voči acetylcholínesteráze a tiež voči butylcholínesteráze v mikromolárnej, resp. sub-mikromolárnej stupnici. Na záver bola FT-CW-EPR spektroskopiou určená štruktúra komplexu medi s histidínom (1:2) v roztoku pri fyziologickom pH. Výsledky ukázali, že v prípade komplexu Cu(L-his)2 v roztoku dominuje koordinácia typu histamín.
Kľúčové slová:takríny, EPR spektroskopia, UV/VIS spektrosopia, Menkesova choroba , Alzheimerova choroba, technika spinových lapačov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene