20. 1. 2020  5:41 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi liečivami na báze derivátov takrínu a akridínu
Autor: Ing. Dávid Hapčo
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent:prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interakcia redoxne aktívnych kovov s neuroprotektívnymi liečivami na báze derivátov takrínu a akridínu
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na preskúmanie základných chemických vlastností zlúčenín s potenciálnym využitím pri liečbe Alzheimerovej choroby. Študované boli deriváty takrínu a 9,10-dihydroakridínu. Cieľom bolo určiť ich koordináciu s iónmi dvojmocnej medi Cu(II) a schopnosti redukovať ióny Cu2+ na Cu+ a Fe3+ na Fe2+ v dimetylsulfoxide. Z biochemického hľadiska sa jedná o inhibítory cholínesterázy, čo predstavuje základný mechanizmus účinku využívaný pri terapii tohto ochorenia. Schopnosť viazania iónov kovov do komplexov derivátov liečiv má výrazný vplyv na zabránenie agregácie polypeptidov amyloidu beta a produkcie reaktívnych kyslíkatých častíc prostredníctvom Fentonovej reakcie. Experimentálne sme dokázali, že v prípade derivátov 9,10-dihydroakridínu dochádza ku viazaniu iónov Cu2+ študovanými zlúčeninami do komplexov. Redukčné vlastnosti voči iónom železa a medi vykazovali obe skupiny látok -- takríny aj akridíny, nie však všetky študované zlúčeniny. V prípade železa nie sú výsledky jednoznačné a sú potrebné ďalšie experimentálne údaje. Z terapeutického hľadiska je schopnosť redukcie týchto katiónov nežiadúca. Najmä v prítomnosti zvýšenej koncentrácie peroxidu vodíka v bunkovom prostredí redukované formy prechodných kovov môžu katalyticky pôsobiť za vzniku voľných radikálov. V závere práce vyčleňujeme konkrétne zlúčeniny, ktoré sú z nášho pohľadu pre ďalšie štúdie najvhodnejšie.
Kľúčové slová:meď, takríny, akridíny, neurologické ochorenia, železo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene