Jun 27, 2019   2:29 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Escherichia coli bioreactor cultivation design
Written by (author): Ing. Peter Vargai
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Viera Illeová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na kultiváciu Escherichia coli
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť prietokový miešaný bioreaktor na produkciu biomasy kultiváciou buniek Escherichia coli. Na základe požadovaného množstva vyprodukovanej biomasy za rok sa vypočítal objem a rozmery potrebného bioreaktora. Prepojením informácií z metabolických a fyzikálnych procesov sa zostavil matematický model pozostávajúci z materiálových bilancií zložiek, entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Jeho riešením boli koncentračné profily bilancovaných zložiek, hmotnostný tok a výstupná teplota chladiacej vody a prietok sterilného vzduchu potrebného na zabezpečenie dostatočnej aerácie systému. Model bol doplnený o jednoduchú ekonomickú bilanciu pozostávajúcu z investičných nákladov na hlavné zariadenia a ročných prevádzkových nákladov na hlavné suroviny a energie.
Key words:Escherichia coli, prítokový miešaný bioreaktor, matematický model, ekonomická bilancia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited