Jun 16, 2019   7:54 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bioreactor Design for Baker’s Yeast Production
Written by (author): Ing. Jana Witosová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na výrobu pekárenských kvasníc
Summary:Základným cieľom bakalárskeho projektu bolo navrhnúť prítokový miešaný bioreaktor priemyselných rozmerov pre požadovanú ročnú produkciu pekárenského droždia. Na základe prepojenia informácií o metabolických a fyzikálnych procesoch prebiehajúcich v zariadení sa zostavil matematický model zahŕňajúci materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu. Z materiálovej bilancie bolo možné vypočítať ročnú produkcia biomasy. Teplo potrebné odviesť vodou v chladiacom hade, stočenom vo vnútri bioreaktora, sa zistilo z príkonu na miešadlo a z množstva vytvoreného reakčného tepla. Z entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla sa vypočítalo množstvo vody prúdiacej v chladiacom hade a jej teplota na výstupe. Jeho dĺžka vyplynula z odporúčaných štandardných rozmerov bioreaktora a vzdialenosti medzi dvomi vinutiami. Jednoduchá ekonomická bilancia pozostávala z investičných nákladov na bioreaktor a prevádzkových nákladov na materiálové vstupy (živiny a chladiaca voda), príkonu na miešadlo a príkonu na kompresor.
Key words:Prítokový miešaný bioreaktor, Metabolické procesy, Fyzikálne procesy, Pekárenské droždie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited