Jun 20, 2019   4:12 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production of chiral 1-phenylethanol by yeasts
Written by (author): Ing. Tomáš Kurák
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Produkcia chirálneho 1-fenyletanolu kvasinkami
Summary:Predložená diplomová práca sa zaoberá produkciu (R)-1-fenyletanolu kvasinkami rodu Pichia capsuata. V bunkách týchto kvasiniek sa nachádza enzým alkohol dehydrogenáza R, schopný redukovať acetofenón na žiadaný produkt. Cieľom diplomovej práce bolo vyšetriť optimálne podmienky kultivácie biomasy a biotransformácie acetofenónu na 1-fenyletanol s celými bunkami. V prvej časti sa vyšetroval vplyv VVM privádzaného vzduchu a koncentrácie glukózy v substráte na produktivitu biomasy a optickú čistotu (R)-1-fenyletanolu. Ďalej sa optimalizovali podmienky indukcie biomasy glukózou použitím RSM metódy. Počas biotransformácie sa vyšetroval vplyv pH, koncentrácie acetofenónu a glukózy v rekčnej zmesi na špecifickú aktivitu biomasy a optickú čistotu (R)-1-fenyletanolu.
Key words:Pichia capsuata, (R)-1-fenyletanol, acetofenón, biotransformácia, RSM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited