Jun 19, 2019   1:32 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bioreactor design for single-cell protein production
Written by (author): Bc. Janka Biznárová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na produkciu jednobunkových proteínov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol návrh bioreaktora priemyselných rozmerov na produkciu jednobunkových proteínov. Zvolili sme miešaný prietokový bioreaktor s aeráciou. Navrhli sme geometrické rozmery reaktora a jeho súčastí. Na udržanie optimálnej teploty kultivácie v bioreaktore sme navrhli chladenie pomocou chladiaceho hada, v ktorom prúdi chladiaca voda. Ako kultivačné médium sme zvolili srvátku, na ktorej kvasinky druhu Kluyveromyces fragilis utilizujú obsiahnutú laktózu na svoj rast a v aeróbnych podmienkach nevytvárajú vedľajší produkt etanol. Spojili sme poznatky o metabolických a fyzikálnych procesoch, prebiehajúcich v reaktore, a vytvorili sme matematický model, pozostávajúci z materiálovej bilancie, entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Riešením matematického modelu boli koncentrácie bilancovaných zložiek vo výstupnom prúde, ročná produkcia SCP, hmotnostný prietok chladiacej vody a jej teplota na výstupe z chladiaceho hada. K matematickému modelu bola doplnená jednoduchá ekonomická bilancia.
Key words:jednobunkové proteíny, prietokový bioreaktor, kontinuálna produkcia, matematický model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited