Jun 19, 2019   11:05 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a Bioreactor for Production of Biomass Adapted to Degrade Volatile Organic Compounds
Written by (author): Ing. Karin Dénesová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na produkciu biomasy adaptovanú na degradáciu organických prchavých látok
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť prítokový miešaný bioreaktor na produkciu biomasy adaptovanú na degradáciu organických prchavých látok. Informácie o metabolických procesoch (stechiometria, reakčná kinetika, termodynamika) a fyzikálnych procesoch (miešanie, prestup tepla, prestup látky) boli použité na zostavenie matematického modelu, ktorý zahŕňal materiálové bilancie zložiek, energetickú bilanciu a rýchlostnú rovnicu prechodu tepla. Jeho riešením sa zistilo ročné množstvo produkovanej biomasy, množstvo sterilného vzduchu potrebného na zabezpečenie aerácie systému, dĺžka chladiaceho hada a množstvo vody potrebnej na odvod tepla z bioreaktora. Ekonomická bilancia bola realizovaná pomocou údajov o investičných nákladoch bioreaktora a ročných prevádzkových nákladov materiálov a energie.
Key words:ekonomická bilancia, prítokový miešaný bioreaktor, matematický model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited