24. 7. 2019  2:25 Vladimír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikační číslo: 4436
Univerzitní e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
Autor: Bc. Viktória Juhászová
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej. Na základe žiadanej hodnoty ročnej produkcie kyseliny propiónovej a poznatkov o bunkovej kultivácii a reakčnej kinetike sa navrhne vhodný objem bioreaktora. Pomocou odporúčaných pomerov geometrických charakteristík sa určia jeho jednotlivé rozmery. Zo získaných informácií sa zostaví matematický model pozostávajúci z materiálovej, entalpickej a jednoduchej ekonomickej bilancie. Z materiálovej bilancie sa určí spotreba hlavných substrátov a množstvo vzniknutých produktov a biomasy. Následne sa vypočíta celkové množstvo tepla uvoľnené počas procesu v dôsledku chemickej reakcie aj disipácie miešaním. Z entalpickej bilancie sa zistí potrebné množstvo a výstupná teplota chladiacej vody na odvod vzniknutého tepla zo systému. Hodnota dĺžky chladiaceho hada sa stanoví na základe odporúčaní odbornej literatúry pojednávajúcej o geometrických charakteristikách bioreaktora. V jednoduchej ekonomickej bilancii sú zahrnuté investičné a prevádzkové náklady na hlavné zariadenia, substráty, chladiacu vodu a elektrickú energiu
Klíčová slova:Metabolické procesy, Fyzikálne procesy, Kyselina propiónová, Matematický model, Vsádzkový bioreaktor, Rozmery bioreaktora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně