20. 7. 2019  14:31 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikačné číslo: 4436
Univerzitný e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
Autor: Bc. Viktória Juhászová
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej. Na základe žiadanej hodnoty ročnej produkcie kyseliny propiónovej a poznatkov o bunkovej kultivácii a reakčnej kinetike sa navrhne vhodný objem bioreaktora. Pomocou odporúčaných pomerov geometrických charakteristík sa určia jeho jednotlivé rozmery. Zo získaných informácií sa zostaví matematický model pozostávajúci z materiálovej, entalpickej a jednoduchej ekonomickej bilancie. Z materiálovej bilancie sa určí spotreba hlavných substrátov a množstvo vzniknutých produktov a biomasy. Následne sa vypočíta celkové množstvo tepla uvoľnené počas procesu v dôsledku chemickej reakcie aj disipácie miešaním. Z entalpickej bilancie sa zistí potrebné množstvo a výstupná teplota chladiacej vody na odvod vzniknutého tepla zo systému. Hodnota dĺžky chladiaceho hada sa stanoví na základe odporúčaní odbornej literatúry pojednávajúcej o geometrických charakteristikách bioreaktora. V jednoduchej ekonomickej bilancii sú zahrnuté investičné a prevádzkové náklady na hlavné zariadenia, substráty, chladiacu vodu a elektrickú energiu
Kľúčové slová:Metabolické procesy, Fyzikálne procesy, Kyselina propiónová, Matematický model, Vsádzkový bioreaktor, Rozmery bioreaktora

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene