23. 7. 2019  13:48 Oľga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikační číslo: 4436
Univerzitní e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
Autor: Ing. Richard Pisko
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je predikcia rastu kokultúry Staphyloccocus aureus (S. aureus) a Lactobacillus Fresco (LAB Fresco) pri tradičnej remeselnej výrobe čerstvého ovčieho hrudkového syra od nadojenia mlieka na salašoch až po jeho konzumáciu spotrebiteľom. Na predikciu simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v mlieku boli aplikované dva matematické modely založené na Jamesonovom efekte. Najprv bol použitý primárny model Huanga (2013) (HM) spojený s modelom Giméneza a Dalgaarda (2004) (GD) (H-GD model). Jeho schopnosť predpovedať rast kokultúry S. aureus a Fresco v mlieku bol testovaný len prostredníctvom parametrov zistených regresnou analýzou z individuálnych rastových kriviek čistých kultúr (“približná” predikcia) pri rôznych teplotách. Potom sa matematický model predikcie rastu zmesnej kultúry rozšíril (“extended”; E-H-GD model) o empirické kompetitívne koeficienty, ILS a ISL, vyhodnotené nelineárnou regresiou z rastových kriviek kokultúry, s cieľom jej spresnenia. Priliehavosť oboch modelov (E-H-GD model už s priemernými hodnotami kompetitívnych koeficientov, ILS a ISL) k experimentálnym údajom rastových kriviek kokultúr sa určí na základe štatistických ukazovateľov. Na porovnanie oboch interakčných modelov sa použije Akaikeho informačným kritérium (AIC), ktoré potvrdilo, že rozšírený H-GD model (E- H-GD model) je vhodnejší. Na validáciu modelu a simulačné výpočty (predikcie) simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v ovčom hrudkovom syre pre deterministické hodnotenie expozície sa preto použije E- H-GD model.
Klíčová slova:Staphylococcus aureus, Ovčí hrudkový syr, Primárne a sekundárne prediktívne modely, LAB Fresco, Deterministické hodnotenie expozície

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně