17. 7. 2019  10:22 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikačné číslo: 4436
Univerzitný e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
Autor: Ing. Richard Pisko
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je predikcia rastu kokultúry Staphyloccocus aureus (S. aureus) a Lactobacillus Fresco (LAB Fresco) pri tradičnej remeselnej výrobe čerstvého ovčieho hrudkového syra od nadojenia mlieka na salašoch až po jeho konzumáciu spotrebiteľom. Na predikciu simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v mlieku boli aplikované dva matematické modely založené na Jamesonovom efekte. Najprv bol použitý primárny model Huanga (2013) (HM) spojený s modelom Giméneza a Dalgaarda (2004) (GD) (H-GD model). Jeho schopnosť predpovedať rast kokultúry S. aureus a Fresco v mlieku bol testovaný len prostredníctvom parametrov zistených regresnou analýzou z individuálnych rastových kriviek čistých kultúr (“približná” predikcia) pri rôznych teplotách. Potom sa matematický model predikcie rastu zmesnej kultúry rozšíril (“extended”; E-H-GD model) o empirické kompetitívne koeficienty, ILS a ISL, vyhodnotené nelineárnou regresiou z rastových kriviek kokultúry, s cieľom jej spresnenia. Priliehavosť oboch modelov (E-H-GD model už s priemernými hodnotami kompetitívnych koeficientov, ILS a ISL) k experimentálnym údajom rastových kriviek kokultúr sa určí na základe štatistických ukazovateľov. Na porovnanie oboch interakčných modelov sa použije Akaikeho informačným kritérium (AIC), ktoré potvrdilo, že rozšírený H-GD model (E- H-GD model) je vhodnejší. Na validáciu modelu a simulačné výpočty (predikcie) simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v ovčom hrudkovom syre pre deterministické hodnotenie expozície sa preto použije E- H-GD model.
Kľúčové slová:Staphylococcus aureus, Ovčí hrudkový syr, Primárne a sekundárne prediktívne modely, LAB Fresco, Deterministické hodnotenie expozície

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene