Jun 27, 2019   7:13 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of continuous stirred bioreactor for ethanol production
Written by (author): Ing. Miroslava Kleimanová
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh prietokového miešaného bioreaktora na výrobu etanolu
Summary:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť priemyselný kontinuálny miešaný bioreaktor na výrobu etanolu anaeróbnou fermentáciou pomocou kavsiniek rodu Saccharomyces cerevisiae. Pre docielenie čo najvyššej produktivity sme využili prepojenie poznatkov s mikrokinetiky (metabolické procesy) s makrokinetikou (fyzikálne procesy). Základnou podmienkou na to, aby bunky boli schopné spoľahlivo produkovať žiadaný produkt je konštantná teplota a pH Pri výpočtoch sme vychádzali z predstavy dokonale miešaného izotermického reaktora, chemostatu. Návrhom vhodného systému miešania a vhodného systému chladenia sme sa tejto ideálnej predstave snažili čo najviac priblížiť. Posledným a najdôležitejším krokom pri návrhu reaktora boli simulácie ktoré nám hovoria ako sa mení produktivita a stupeň premeny v závislosti od vstupnej koncentrácie a zrieďovacej rýchlosti. Ich pomocou sme určili interval hodnôt koncentrácií vstupujúceho substrátu pre dosiahnutie optimálnej produktivity.
Key words:etanol, Saccharomyces cerevisiae, bioreaktor


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited