Jun 17, 2019   0:34 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Investigation of Optimal Concentration of Immobilized Enzyme in the Beads of Biocatalyst
Written by (author): Ing. Andrej Kučma
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyšetrovanie optimálnej koncentrácie imobilizovaného enzýmu v častici biokatalyzátora
Summary:Vyšetrovanie optimálnej koncentrácie imobilizovaného enzýmu ( penicilín G acyláza) v častici biokatalyzátora(glyoxylagaróza) pre produkciu kyseliny 6-aminopenicilánovej, v miešanom prietokovom bioreaktore, sa využíva na zníženie nákladov minimalizáciou počtu experimentov pri optimálnej teplote a pH. Z matematického modelu reaktora, prostredníctvom softvérov Athena Visual 8.3, MINITAB 15 a MS Excel, bola určená závislosť stupňa premeny a koeficienta rentability od priemeru častice glyoxylagarózy, zrieďovacej rýchlosti, koncentrácie penicilínu G vo vstupnom prúde, medzerovitosti, hmotnosti imobilizovaného enzýmu vztiahnutej na 1 g suchej častice a času trvania procesu pri udržovanej teplote 315 K a pH 8. Pre priemer častice nosiča, zrieďovaciu rýchlosť, koncentráciu penicilínu G vo vstupnom prúde, medzerovitosť, hmotnosť imobilizovaného enzýmu vztiahnutú na 1 g suchej častice nosiča a času trvania procesu boli zistené tieto optimálne hodnoty: 0,3 mm; 9,2 min; 294,4 mM; 0,67; 0,11 g; resp. 3668,3 min.
Key words:Response Surface metóda, enzýmová produkcia 6-aminopenicilánovej kyseliny, Penicilín G acyláza, prietokový reaktor s časticou katalyzátora

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisErrata

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited