22. 7. 2019  5:18 Magdaléna
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikační číslo: 4436
Univerzitní e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
Autor: Ing. Adriana Toková
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bol návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej. Matematický model obsahoval materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu. Na základe ročnej produkcie kyseliny octovej sa navrhli geometrické rozmery priemyselného bioreaktora. Z materiálových bilancií bolo možné zistiť spotrebu substrátov a vytvorených produktov. Z energetickej bilancie, zahŕňajúcej entalpickú bilanciu a rýchlostnú rovnicu prechodu tepla, sa vypočítalo množstvo chladiacej vody a jej teplota na výstupe z chladiaceho hada, stočeného vo vnútri bioreaktora. Jeho dĺžka vyplynula z navrhovaných geometrických rozmerov bioreaktora. Pre potreby jednoduchej ekonomickej bilancie sa zistila ročná spotreba materiálových vstupov pre kultivačný proces, chladiacej vody, príkon na čerpadlo a kompresor, vypočítali sa prevádzkové a investičné náklady.
Klíčová slova:Kyselina octová, Vsádzkový miešaný bioreaktor, Kultivačný proces

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně