Aug 19, 2019   6:54 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Stirred Tank Bioreactor for Acetic Acid Production
Written by (author): Ing. Adriana Toková
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Viera Illeová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce bol návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej. Matematický model obsahoval materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu. Na základe ročnej produkcie kyseliny octovej sa navrhli geometrické rozmery priemyselného bioreaktora. Z materiálových bilancií bolo možné zistiť spotrebu substrátov a vytvorených produktov. Z energetickej bilancie, zahŕňajúcej entalpickú bilanciu a rýchlostnú rovnicu prechodu tepla, sa vypočítalo množstvo chladiacej vody a jej teplota na výstupe z chladiaceho hada, stočeného vo vnútri bioreaktora. Jeho dĺžka vyplynula z navrhovaných geometrických rozmerov bioreaktora. Pre potreby jednoduchej ekonomickej bilancie sa zistila ročná spotreba materiálových vstupov pre kultivačný proces, chladiacej vody, príkon na čerpadlo a kompresor, vypočítali sa prevádzkové a investičné náklady.
Key words:Kyselina octová, Vsádzkový miešaný bioreaktor, Kultivačný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited