24. 9. 2020  7:55 Ľuboš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikační číslo: 4436
Univerzitní e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Aplikácie matematického modelovania v biochemickom inžinierstve a mikrobiológii potravín.
Autor:
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Oponent 1:
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Oponent 2:
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Oponent 3:prof. Ing. František Potůček, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Aplikácie matematického modelovania v biochemickom inžinierstve a mikrobiológii potravín.
Abstrakt:Habilitačná práca sa venuje aplikáciám matematického modelovania v biochemickom inžinierstve a mikrobiológii potravín. Matematické modely, či už empirickej povahy alebo zohľadňujúce vnútorný mechanizmus procesu, obsahujú výpočty regresné, simulačné a optimalizačné. V prípade biochemického inžinierstva je matematické modelovanie použité pri biotransformácii cefalosporínu C na kyselinu 7-aminocefalosporánovú koimobilizovaným biokatalyzátorom vo vsádzkovom miešanom bioreaktore, vyšetrovaní tepelnej inaktivácia ureázy v prietokovom enzýmovom mikrokalorimetri, tepelnej stability D-aminooxidoreduktázy z buniek Trigonopsis variabilis, návrhu vsádzkového miešaného povrchovo-aerovaného bioreaktora na produkciu biomasy, skúmaní adsorpčnej rovnováhy a kinetiky fruktooligosacharidov a imunoglobulínu G v chromatografickej kolóne. Pri matematickom modelovaní v mikrobiológii potravín sa habilitačná práca zaoberá kvantitatívnym hodnotením rizika mikroorganizmami Bacillus cereus v pasterizovanom mlieku, prepojením prediktívnych modelov a modelu dávky a odozvy, a kvantitatívnym hodnotením expozície Staphylococcus aureus v ovčom hrudkovom syre.
Klíčová slova:
prediktívna mikrobiológia, kvantitatívne hodnotenie rizika, biochemické inžinierstvo, matematické modelovanie, bioreaktor

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně