Oct 25, 2020   3:50 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Aplications of mathematical modeling in biochemical engineering and food microbiology.
Written by (author):
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Opponent 1:doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:
prof. Ing. František Potůček, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácie matematického modelovania v biochemickom inžinierstve a mikrobiológii potravín.
Summary:
Habilitačná práca sa venuje aplikáciám matematického modelovania v biochemickom inžinierstve a mikrobiológii potravín. Matematické modely, či už empirickej povahy alebo zohľadňujúce vnútorný mechanizmus procesu, obsahujú výpočty regresné, simulačné a optimalizačné. V prípade biochemického inžinierstva je matematické modelovanie použité pri biotransformácii cefalosporínu C na kyselinu 7-aminocefalosporánovú koimobilizovaným biokatalyzátorom vo vsádzkovom miešanom bioreaktore, vyšetrovaní tepelnej inaktivácia ureázy v prietokovom enzýmovom mikrokalorimetri, tepelnej stability D-aminooxidoreduktázy z buniek Trigonopsis variabilis, návrhu vsádzkového miešaného povrchovo-aerovaného bioreaktora na produkciu biomasy, skúmaní adsorpčnej rovnováhy a kinetiky fruktooligosacharidov a imunoglobulínu G v chromatografickej kolóne. Pri matematickom modelovaní v mikrobiológii potravín sa habilitačná práca zaoberá kvantitatívnym hodnotením rizika mikroorganizmami Bacillus cereus v pasterizovanom mlieku, prepojením prediktívnych modelov a modelu dávky a odozvy, a kvantitatívnym hodnotením expozície Staphylococcus aureus v ovčom hrudkovom syre.
Key words:
prediktívna mikrobiológia, kvantitatívne hodnotenie rizika, biochemické inžinierstvo, matematické modelovanie, bioreaktor

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited